KEYBO.dk
Log på  Du er ikke logget på
Error loading MacroEngine script (file: /cart/mini-cart.cshtml)
KEYBO.dk  

Ejerskifteforsikring - hvad skal man være opmærksom på?

Ejerskifteforsikring - værd at vide om ejerskifteforsikring og huseftersynsordning.

Huseftersynsordningen.

Når du køber bolig, hvor sælger har valgt at gøre brug af Huseftersynsordningen, har du som køber i de fleste tilfælde mulighed for at tegne ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring dækker de skjulte fejl og mangler ved bygningerne, som sælger fritages ansvaret for ved brug af ordningen.

Forbehold i forsikringsdækningen!

Som køber skal du imidlertid være opmærksom på, at et tilbud om ejerskifteforsikring ofte indeholder forbehold, og her vil man som køber selv komme til at stå med udgiften til udbedring, med mindre det kan bevises, at sælger med vilje har undladt at oplyse om manglen, og dermed tilsidesat sin loyale oplysningspligt.

Derudover skal man være opmærksom på, at om der er bygninger eller bygningsdele, der ikke er omfattet af tilbuddet, som medfører, at køber ikke kan opnå dækning for manglen.

Er der gældende forsikringstilbud

Et forsikringstilbud kan også have en begrænset gyldighedsperiode. Her er det vigtigt for køber at holde øje med, hvornår tilbuddet senest skal være accepteret, da forsikringstilbuddet i nogle tilfælde kan nå at udløbe inden overtagelsesdagen. Køber skal endvidere være opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber ikke vil afgive et ejerskifteforsikringstilbud, hvis tilstandsrapport/el-rapport er udløbet.

Er både en af rapporterne samt forsikringstilbud udløbet inden overtagelsesdagen, og har køber ikke nået at tegne ejerskifteforsikring. Husk derfor altid at tjekke gyldighedsdatoer på både tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud og hold dem op mod den aftalte overtagelsesdag.

 
 
Ejendomsmæglere på KEYBO.dk     Boligleksikon
KEYBO.dk - kontakt Johnnie Ankjær – 21 44 18 18